Pro pořadatele

Tato stránka je určena pro pořadatele akcí, na kterých účinkujeme. Pro naši produkci je nutné dodržet tyto podmínky:

Všeobecné podmínky

  • umožnění co nejbližšího příjezdu vozidla k místu produkce a jeho parkování v místě v době instalace/hudební produkce/deinstalace (dále jen IHPD)
  • uvedení jména skupiny v programu, plakátu akce
    – správný název je Písničkáři Ze šuplíku, případně logo
  • dostupnost toalet

Podmínky pro akce nemající vlastního zvukaře ani ozvučení.

  • vlastní zvukovou techniku (dále jen ZT) si dovezeme sami, včetně její instalace / zvukové zkoušky / deinstalace
  • čas pro instalaci ZT  včetně zvukové zkoušky min. 60 minut před začátkem hudební produkce
  • čas pro deinstalaci  ZT max. 60 minut po ukončení hudební produkce.
  • prostor pro muzikanty 2×4 m, do kterého během času IHPD znemožní pořadatel průchod jakékoliv další osobě
  • stabilní přívod elektrické energie 230V, odběr min. 1kW , v dosahu do 20m. Na přívodu nesmí být v době  IHPD připojen jiný spotřebič, který by mohl narušit stabilitu dodávky el. energie k místu produkce (rychlovarné konvice, mrazáky, …). Tím není myšleno použití například světelných reflektorů pořadatele, který však musí brát v úvahu výše uvedený  požadovaný odběr pro IHPD

Podmínky pro akce s vlastním zvukařem a ozvučením